سه شنبه 1398/4/4 - 29 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر بندر گز - استان گلستان

معرفی امام جمعه
سید ابوالفضل حسینی
سید ابوالفضل حسینی
امام جمعه شهر: بندر گز
استان : گلستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان گلستان شهر بندرگز
تلفن دفتر امام جمعه:
01734362500
شماره فاکس:
01734362372
خطبه نماز جمعه 1398/3/31
سازشی که به بلندای یک تاریخ هزینه داشته است!
سازشی که به بلندای یک تاریخ هزینه داشته است!
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه