سه شنبه 1398/4/4 - 47 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر مينودشت - استان گلستان

معرفی امام جمعه
سیدحسین حسینی
سیدحسین حسینی
امام جمعه شهر: مينودشت
استان : گلستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مینودشت خ پاسداران
تلفن دفتر امام جمعه:
01735221334
شماره فاکس:
01735224431
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/3/31
این را بدانند اگریک روزی بخداهند به کشور ایران تجاوز کنند ایران سیلی محکمی به آن ها خواهد زد.
این را بدانند اگریک روزی بخداهند به کشور ایران تجاوز کنند ایران سیلی محکمی به آن ها خواهد زد.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه